SAĞLIK SİGORTALARI

İlk Yardım Sağlık Sigortası

İlk Yardım Sağlık Sigortası, acil tanımına giren ve hayati tehlike taşıyan hastalık ve kaza hallerinde ilk 12 saat içinde yapılan tıbbi müdahaleleri kapsar.  Yaşa göre değişmeyen standart fiyatlara acil sağlık sorunları karşısında ekonomik bir çözüme sahip olabilirsiniz.

 

Limit (TL) 

 Prim (TL)

 Plan 1

10.000

115

 Plan 2

15.000

145

Ayrıca Groupama İlk Yardım Sağlık Sigortası Kartınızla anlaşmalı sağlık kurumlarında indirim avantajından yararlanabilirsiniz.

Acil müdahale gerektiren sağlık sorunlarının getireceği ekonomik yük sizi endişelendirmesin. Üstelik İlk Yardım poliçeniz kapsamında, 7 gün 24 saat size destek olacak ücretsiz medikal asistans hizmetlerimiz ile her an güvence altındasınız...

Sigorta kapsamında teminat verilen acil durumlar:

 • Şuur kaybı
 • Kalp krizleri ve ritim bozuklukları, hiper tansiyon krizleri
 • Zehirlenmeler
 • Felçler
 • Solunum yetmezliği
 • Trafik kazası
 • Ciddi alerjik reaksiyonlar
 • Akut apandisit, mide delinmesi, mide kanaması
 • Yüksekten düşme
 • Uzuv kopmaları
 • Menejit, beyin apsesi
 • Elektrik çarpması
 • Göz yaralanmaları
 • Suda boğulma
 • Donma
 • Yanıklar
 • Yoğun kanamalar
 • Kırık ve çıkıklar
 • Hayvan ısırıkları
 • Akrep, yılan, örümcek, arı vb. sokması
 • Solunum sistemine yabancı cisim kaçması
 • Tahriş edici gazların solunması

Özel Şartlar:

15-60 yaş arası kişiler İlk Yardım Sağlık Sigortası yapırabilirler.

a) Acil durum tedavi masrafları teminatı:

Ani olarak ortaya çıkan,  tıbbi müdahale yapılmaması durumunda kişinin sağlığının tehlikeye girmesine neden olan ilk 12 saat içerisinde başlatılan tıbbi tedavi, oda, yemek refakatçi (standart oda-yemek-refakatçi ücreti kadar), yoğun bakım masraflarını, poliçede belirtilen teminat limiti ve uygulaması dahilinde temin eder.

b) Kaza veya hastalık sonucu işgöremezlik teminatı:

Sigortalının kaza veya hastalık sonucu acil durum tedavi masrafları teminatından tazminat almaya hak kazandığı durumlarda, hastanede kaldığı her gün için, yıllık azami 3 gün süre ile geçerli olmak üzere günlük işgöremezlik tazminatı ödenecektir.   

Hoşgeldin Bebek Sağlık Sigortası

Sektörde ilk defa ebeveynleri poliçe kapsamına alma zorunluluğu olmadan, sadece bebeğe sağlık sigortası yaptırma imkanı !

Bebekler, her anne-babanın gelecek planlarında en ayrıcalıklı yere sahiptirler, siz de ailenizin en yeni ve en savunmasız üyesinin doğar doğmaz sağlık sigortası ile tanışmasını istemez misiniz ?

Üstelik sadece ailenizin yeni üyesine değil, yeni doğum yapan bir yakınınıza hediye de edebilirsiniz.

Günümüzde sağlık, altın değerinde !

Groupama Sigorta sayesinde bebekler, artık doğumu takip eden ilk 45 gün içerisinde Groupama'nın "Hoşgeldin Bebek" sağlık sigortası güvencesiyle gülümsüyorlar.

Hem de günde 1 TL'den düşük primlerle !

Sigorta Kapsamı :

 • Sigortalı bebeğin hastaneye yatıp, en az 24 saat kalmasını gerektiren teşhis ve tedavi masraflarını ve 150 birim ve üzerindeki cerrahi tedavi masraflarını, kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz, kardiyak ve serebral anjiografi masraflarını poliçede belirtilen teminat limiti kapsamında katılım payı almaksızın karşılıyoruz.
 • Sigortalı bebeğin hastanede yatarak tedavi olması halinde oluşan standart oda, yemek ve refakatçi masraflarını poliçede belirtilen günlük teminat limiti dahilinde, katılım payı almaksızın karşılıyoruz.
 • Sigortalı bebeğin hastanede yatarak tedavi olması halinde oluşan yoğun bakım ünitesi masraflarını günlük teminat limiti ve uygulaması dahilinde karşılıyoruz. Yoğun bakımda iken yapılan tetkik ve tedavi masrafları yatarak tedavi teminatı kapsamında değerlendirilir.
 • Sigortalı bebeğin hastanede gördüğü yatarak tedavinin devamı niteliğini taşıyan ayakta tedavi masraflarını poliçede belirtilen teminat limit ve uygulaması dahilinde karşılıyoruz.
 • Sigortalı bebeği tedavi eden doktorun zorunlu görmesi halinde, sigortalı bebeğin kendi evinde bir hemşirenin bakımı altına alınması halinde oluşan masraflarını limitsiz olarak ve poliçede belirtilen uygulama dahilinde karşılıyoruz.
 • Sigortalı bebeğin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde teminat kapsamındaki bir hastalık veya kaza nedeniyle, bulunduğu yerden yerel ruhsatlı bir kara ambulansı ile en yakın tam teşekküllü hastaneye taşınması veya sigortalı bebeği tedavi eden doktorun zorunlu görmesi ve sigortacının onaylaması halinde hastaneden eve taşınması için yaptığı masrafları, poliçede belirtilen uygulama dahilinde limitsiz olarak karşılıyoruz.
 • Trafik kazası sonucu hasara uğramış çene ve dişlerin tedavisi için yapılan masrafları yıllık limit dâhilinde katılım payı talep etmeksizin karşılıyoruz.
 • Bir kaza veya hastalık sonucunda fonksiyon kaybına uğramış bir organ için gerekli olacak suni uzuv ve protez masraflarını yıllık limit dahilinde ve herhangi bir katılım payı almaksızın karşılıyoruz.
 • Bir kaza veya hastalık sonucunda uygulanan tedavinin bir parçası olarak vücuda dışarıdan destek olacak özel taşınabilir malzeme masraflarını da yıllık limitler dâhilinde ve herhangi bir katılım payı almaksızın karşılıyoruz.
 • "Acil durum" tanımına uyan hallerde, ayakta gerçekleşecek ilk müdahale (muayene, tetkik ve tedavi) giderlerini yine poliçede belirtilen teminat limiti ve temel uygulama esasları dahilinde karşılıyoruz.
 • Doğumu takip eden ilk 45 gün içerisinde bu poliçe kapsamına alınan çocuklar BAŞAK ÇOCUK olma ayrıcalığı ile aşağıdaki teminatlara hak kazanacaktır. Başak Çocuk teminatları (doğuştan ileri gelen hastalıklar, skolyoz, şaşılık) kapsamına giren  teşhis ve tedavi harcamaları poliçe başlangıç tarihini takip eden ilk 4 yıl boyunca sigorta kapsamı dışındadır.

İndirimler ve Vergi Avantajı

Groupama İndirim ve Avantajları:

 • Groupama Özel Sağlık Sigortası Planlarından herhangi birisini satın alan ve daha önce hiç özel sağlık sigortası yaptırmamış olan müşterilerimize, poliçede yazılı prim miktarı üzerinden %20?ye varan indirimler,
 • Bir önceki dönem hasar-prim oranına göre değerlendirilen hasarsızlık indirimi,
 • Aynı aileye mensup bireylerin:
  • Aynı planı seçmeleri halinde poliçede yazılı prim miktarı üzerinden %10
  • Ayrı planı seçmeleri halinde poliçede yazılı prim miktarı üzerinden %5
 • İl indirimi (İstanbul, Adapazarı, Tekirdağ hariç) : poliçede yazılı prim miktarı üzerinden %15,
 • Kıbrıs adresli sigortalılarımız için: poliçede yazılı prim miktarı üzerinden %5,
 • Başak Çocuk Teminatı: Groupama Sigorta'dan özel sağlık sigortası olan ve doğum masrafları şirketimiz tarafından ödenen anne adayları, doğumun ardından isterlerse hayata gelen bebeği, aynı plan içerisinde özel sağlık sigortası kapsamına alabiliyorlar. Başak Çocuk Teminatı kapsamında verilen teminatları aşağıda bulabilirsiniz :

  • Doğuştan gelen hastalıklar teminatı
  • Skolyoz Teminatı
  • Şaşılık Teminatı

Vergi Avantajından nasıl yararlanabilirim?

Ücretli çalışanlar ya da yıllık beyanname veren mükellefler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 63/3 ve 89/1 maddelerine göre, sağlık sigortaları için ödedikleri primleri vergi matrahlarından indirebilirler.

Sigorta primlerinin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, gelirin elde edildiği dönem ile ilişkili olması ve bu dönem sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir.

a) Ücretliler Açısından: İndirim konusu yapılacak primler, ücretlinin kendisi tarafından, kendisi eşi ve küçük çocukları için ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla gelir vergisi matrahından indirileceği hükme bağlanmıştır. (Bakanlar Kurulu bu oranı % 10 oranına kadar artırmaya ve belirtilen haddi asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir).

b) Beyana Tabi Vergi Mükellefleri Açısından: Kendilerine, eş ve çocuklarına ait sağlık sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödedikleri yılda elde ettikleri gelirin %5'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla vergi matrahından indirebilirler.

SEKTÖRDE BİZ


BİZDEN HABERLER

Sıfır Araçlarda 3 Yıl Yeni Değer Teminatı ******************************************************** Anahtar Üzerindeyken Çalınma Olsa Dahi Teminat ******************************************************** Autoking Hizmeti ******************************************************** Mesleklere Özel İndirim (Öğretmen, Subay, Doktor, A.Ş Çalışanları, YMMM vb...)
 

SİGORTA' NIN ÖNEMİ

İnsanların öncelikli ihtiyaçlar şemasına göre; önce canları, sonra malları, daha sonra da sorumlulukları vardır. En basit ve en yoksul insan bile bunlardan birine sahiptir ve dünyaya gelen her insanın bu varlıkları risk altındadır. Risklerden korunmak veya etkisini azaltmak ya da gerçekleşmesinden sonra sebep olduğu kayıpları telafi etmek insanoğlunun hayatı boyunca başlıca çabası olmuştur. Bu çabalar sonucu ortaya çıkan sosyo-ekonomik bir sistem, "Sigorta" adı altında, dünyada en yaygın riskle mücadele yöntemi haline gelmiştir.

BİZ KİMİZ ?

.....................................

..........................................

İLETİŞİM

Adres : Kazimiye Mah. Omurtak Cad. Olimpia İş Merkezi Giriş Kat No:36 Çorlu/TEKİRDAĞ

Tel.No : 0(282)673 36 76

Faks No : 0(282)673 51 65

E-Mail : nihal@hnasigorta.com