Zorunlu Deprem Sigortası

Deprem sigortası, belediye sınırlarındaki evler için kanunen zorunludur. DASK zorunlu deprem sigortasıyla ile depremin, deprem sonucu yangının, infilakın ve yer kaymasının evinizde doğrudan neden olacağı maddi zararları teminat altına altına alabilirsiniz.

DASK ürünü ; Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,Binanın yapı tarzı, Meskenin brüt yüzölçümüne dayanarak hesaplanır.

Zorunlu Deprem Sigortası ile;

 • Depremin
 • Deprem sonucu yangının
 • Deprem sonucu infilakın
 • Deprem sonucu yer kaymasının

Sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar,bahçe duvarları,istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler , sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar  DASK tarafından  teminat altına alınmaktadır.

Teminat Dışında Kalan Haller

 • Enkaz kaldırma masrafları,
 • Kar kaybı,
 • İş durması,
 • Kira mahrumiyeti,
 • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları,
 • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
 • Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
 • Manevi tazminat talepleri
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak ve yer kayması dışında kalan hasarlar

Aşağıdaki binalar "Zorunlu Deprem Sigortası" yaptırmak zorundadır;

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Aşağıdaki binalar "Zorunlu Deprem Sigortası" kapsamı dışındadır;

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
 • Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
 • Tamamı ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.),
 • İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar,
 • 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar,
 • Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların -hazine arazileri vb.- üzerine inşa edilmiş binalar.

Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar için belediye denetiminin olmaması, buralarda yaşayanların genel olarak gelir düzeylerinin düşük olması ve bu aşamada bu alanlarda sigortanın sunumunun zorluğu gibi nedenlerle, sigorta yaptırma zorunluluğu bu yerler için öngörülmemiştir. Ancak, söz konusu yerlerde bulunan yapılar için istendiği takdirde ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır.

Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar da zorunluluk kapsamı dışında bulunmakla birlikte bunlar için ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortasında Azami Teminat Limiti Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası'nda amaç, asgari bir miktarda standart bir teminat sunulmasıdır. Bu nedenle DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat vermektedir. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde  150 Bin TL olarak belirlenmiştir.

Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır. Sigorta yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenmektedir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak ek teminat alabilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası Primlerin Nasıl Hesaplanır?

Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir:

 • Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,
 • Binanın yapı tarzı,
 • Meskenin brüt yüzölçümü.

Sigorta primi, yüksek riskli bölgelerde daha çok, düşük riskli bölgelerde daha az olacak şekilde belirlenmektedir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, tarife fiyatları üzerinden % 20 oranında indirim yapılır.

Zorunlu Deprem Sigortası hakkında detaylı bilgi için www.dask.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kolay Konut Sigortası

Evinizi ve evinizin sabit kıymetlerini, bütçenizi zorlamadan birçok riske karşı güvence altına almak artık çok kolay !

Basit içeriği ve temel teminatları içeren ekonomik Groupama Kolay Konut Sigortası ile huzur içerisinde tatilinizin tadını çıkarabilirsiniz !

 

Siz uyurken veya tatildeyken evinizin elektrik ve su sayacı, kapısı vb. diğer sabit kıymetleri yanabilir, çalınabilir veya su basması sonucunda zarar görebilir !

İhtiyaçlarınıza sizden daha fazla önem veren Groupama Sigorta, zorunlu deprem sigortası haricindeki, bina sigortası ile ilgili temel teminatları bir araya getirdi :

 • Yangın,
 • Duman,
 • Enkaz Kaldırma Masrafları,
 • Yangın Mali Sorumluluk,
 • Dahili Su Baskını,
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Kötü Niyetli Hareketler, Terör,
 • Hırsızlık,
 • Yer Kayması,
 • Sel-Su Baskını
 • Fırtına
 • Araç Çarpması
 • Kar Ağırlığı

Hesaplı ve birçok temel teminatı içeren Kolay Konut, tüm riskleri omuzlarınızdan alarak hayatınızı kolaylaştırıyor

 

Alfa Konut Sigortası

Alfa Konut sigortasıyla eviniz güvende, içiniz rahat!

Genç evliler, kiracılar, ilk kez konut poliçesine sahip olacak kişiler, ekonomik ürün arayışındakiler... Alfa Konut tam size göre! 

Groupama' nın sizlere sunduğu Alfa Konut ürünü, eviniz için ihtiyaç duyduğunuz temel güvenceleri içeriyor. Dilerseniz sadece evinizi ya da sadece eşyalarınızı, dilerseniz her ikisini birden teminat altına alabilirsiniz. Alfa Konut, ekonomik yönden avantajlı ve basit yapısıyla eviniz için ideal korumayı sağlıyor.

Groupama Farkı ile konut poliçeniz sayesinde Konut Acil Yardım hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz!

 

Alfa Konut Sigorta Poliçesi İle Temin Edilen Riskler :

 • Yangın , yıldırım , infilak, 
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör, 
 • Dahili Su, Duman , Dekorasyon Zararları
 • Yangın ve İnfilak Mali Sorumluluk teminatı
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Bina sabit kıymetlerinin hırsızlık nedeniyle uğranılan kayıplar
 • Enflasyona Karşı Koruma


İsteğe Bağlı Olarak Temin Edilen Riskler:

 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Eşya Hırsızlık
 • Hukuksal Koruma

Optima Konut Sigortası

Birçok güvenceyi birarada arayanlar için en kapsamlı teminatlar Optima Konut'ta!

Geniş teminatlarla ile eviniz, eşyalarınız ve sevdikleriniz için ideal korumayı sağlamak elinizde.

Küçük olaylar evinizin tadını bozmasın, büyük olaylar sizi zor durumda bırakmasın istiyorsanız, evinizi Optima konut güvencesine alın, başınızı yastığa rahat koyun!

Konut acil yardım hizmetleri, konuttaki  mini hasarların onarımı gibi birçok Artı hizmet için Groupama Farkını siz de seçin!

Optima Konut Sigorta Poliçesi İle Temin Edilen Riskler :

 • Yangın , yıldırım , infilak zararları 
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör,  
 • Kar ağırlığı, Sel ve Su baskını, Dahili su, Fırtına, Duman,Dolu  zararları,
  Araç Çarpması (kara - hava - deniz taşıtları) zararları,
 • Enkaz Kaldırma Masrafları,Hasar nedeni ile ya pılacak ikametgah değişim masrafları
 • Kira kaybı zararları,
 • Dekorasyon zararları, Yakıt Sızması zararları, İzolasyon Hasarları , Cam
 • Kırılması zararları,
 • Sigortalı kıymetlerin geçici adreste bulunmaları sırasında  uğrayacağı zararlar, 
 • Eşya hırsızlık zararları,Bina sabit kıymetler hırsızlık
 • Ferdi Kaza 
 • Yangın ve İnfilak Mali Sorumluluk ve 3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk 
 • Konuta Öğretmen Gönderme teminatı, 

Kişisel Eşyalar ve Elektronik Eşyalar
Yeni Değer üzerinden zarar tazmini,Eksik Sigorta ve Enflasyon koruma teminatı,

İsteğe Bağlı Olarak Temin Edilen Riskler:

 • Deprem ve yanardağ püskürmesi  
 • Yer Kayması Zararları
 • Hukuksal Koruma

Süper Konut Sigortası

Süper Konut Sigorta Poliçesi İle Temin Edilen Riskler :

 • Yangın, yıldırım, infilak ( doğalgaz dahil ), yangın ve infilak sonucu meydana gelebilecek duman, buhar ve hararet, 
 • Sel veya su baskını,dahili su, fırtına,duman, kar ağırlığ, Enkaz kaldırma masrafları, 
 • Kara ve hava taşıtları çarpması, 
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör, 
 • Eşya Hırsızlık, Sabit kıymetlere yapılacak hırsızlık, 
 • Yangın ve infilak mali sorumluluğu, 
 • Hasar nedeni ile yapılacak ikametgah değişikliği masrafları teminatları, 
 • Enflasyona karşı Endeks Koruma, Eksik sigorta koruma,Yeni Değer teminatı


İsteğe bağlı olarak temin edilen riskler:

 • Deprem ve yanardağ püskürmesi,Yer kayması, Dolu Zararları,Deniz taşıtları çarpması, 
 • Kişisel eşyalar, Garajda Bulununan Varlıklar 
 • Elektronik cihaz, Makina kırılması, Cam kırılması, İzolasyon hasarları 
 • Üçüncü şahıs mali mesuliyet, Ferdi kaza
 • Kira kaybı
 • Elektrik Hasarlarına bağlı gıda bozulması, Yakıt sızmasının vereceği zararlar 
 • Sigortalı kıymetlerin geçici adreste bulunmaları sırasında  uğrayacağı zararları
 • Hukuksal Koruma

SEKTÖRDE BİZ


BİZDEN HABERLER

Sıfır Araçlarda 3 Yıl Yeni Değer Teminatı ******************************************************** Anahtar Üzerindeyken Çalınma Olsa Dahi Teminat ******************************************************** Autoking Hizmeti ******************************************************** Mesleklere Özel İndirim (Öğretmen, Subay, Doktor, A.Ş Çalışanları, YMMM vb...)
 

SİGORTA' NIN ÖNEMİ

İnsanların öncelikli ihtiyaçlar şemasına göre; önce canları, sonra malları, daha sonra da sorumlulukları vardır. En basit ve en yoksul insan bile bunlardan birine sahiptir ve dünyaya gelen her insanın bu varlıkları risk altındadır. Risklerden korunmak veya etkisini azaltmak ya da gerçekleşmesinden sonra sebep olduğu kayıpları telafi etmek insanoğlunun hayatı boyunca başlıca çabası olmuştur. Bu çabalar sonucu ortaya çıkan sosyo-ekonomik bir sistem, "Sigorta" adı altında, dünyada en yaygın riskle mücadele yöntemi haline gelmiştir.

BİZ KİMİZ ?

.....................................

..........................................

İLETİŞİM

Adres : Kazimiye Mah. Omurtak Cad. Olimpia İş Merkezi Giriş Kat No:36 Çorlu/TEKİRDAĞ

Tel.No : 0(282)673 36 76

Faks No : 0(282)673 51 65

E-Mail : nihal@hnasigorta.com